октомври 2022

Пелин (Artemisia absinthium L.)

Пелин

Пелин (Artemisia absinthium L.) е многогодишно тревисто растение,той...